Шүүхийн тамгын газар захиргааны удирдлагын дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 6-12 дугаар зүйлд заасан чиг үүргийг тухайн шүүх дээр хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах; шүүхийг өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах нөхцөлөөр хангах; шүүхийн хөдөлмөр зохион байгуулалт, дотоод журмын биелэлтэд хяналт тавих; шүүхэд хэрэг, нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч, бүртгэх; шүүхийн бичиг хэрэг, захидал харилцаа, шуудан, архивын үйл ажиллагааг зохион байгуулах; шүүхийн эд хөрөнгийн бүртгэл, тооллого, эзэмшил, ашиглалт, хамгаалалтыг зохион байгуулж, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах арга хэмжээ авах; .хэргийн эд мөрийн баримтыг хадгалах, зөөвөрлөх.

News back to homepage

Шүүн таслах ажлын тайлан танилцуулав Шүүн таслах ажлын тайлан танилцуулав

Төв аймаг дахь анхан болон давж заалдах шатны шүүхүүд 2017 оны бүтэн жил, 2018 оны 1 дүгээр улирлын шүүн таслах ажлын тайлан, мэдээлэл танилцуулах хэвлэлийн хурлыг 2018 оны 4 сарын 25-ны өдөр Төв аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газрын хурлын танхимд зохион байгууллаа. Хэвлэлийн хуралд аймгийн төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн болон Зуунмод сумын 6 багийн иргэдийн төлөөлөл оролцлоо. Read More

Сургалт явагдлаа Сургалт явагдлаа

Төв аймгийн Эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээс зохион байгуулсан “Стресс, ажлын байрны стресс” сэдэвт сургалт 2018 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр боллоо. Read More

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн П.Батсайхан манай шүүхэд ажиллалаа Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн П.Батсайхан манай шүүхэд ажиллалаа

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн П.Батсайханаар ахлуулсан, референт Б.Мөнхбат, Уранзаяа нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг Төв аймаг дахь анхан болон давж заалдах шатны шүүхүүдэд 2018 оны 04 дүгээр 06-ны өдөр ажиллалаа.

Read More

Contacts and information

Хас банк: 5001196835

Social networks

Most popular categories

© 2015 Төв аймгийн ШҮҮХ IT Одонтунгалаг зохиов.