Шүүхийн тамгын газар захиргааны удирдлагын дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 6-12 дугаар зүйлд заасан чиг үүргийг тухайн шүүх дээр хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах; шүүхийг өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах нөхцөлөөр хангах; шүүхийн хөдөлмөр зохион байгуулалт, дотоод журмын биелэлтэд хяналт тавих; шүүхэд хэрэг, нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч, бүртгэх; шүүхийн бичиг хэрэг, захидал харилцаа, шуудан, архивын үйл ажиллагааг зохион байгуулах; шүүхийн эд хөрөнгийн бүртгэл, тооллого, эзэмшил, ашиглалт, хамгаалалтыг зохион байгуулж, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах арга хэмжээ авах; .хэргийн эд мөрийн баримтыг хадгалах, зөөвөрлөх.

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааback to homepage

                                        Намсрайн ТҮВШИНЖАРГАЛ

EZУлаанбаатар хотод төрсөн.

1960-1970 онд Төв аймгийн Зуунмод сумын боловсролын сургууль,

1971-1974 онд Хууль Цаазны дунд сургууль,

1979-1984 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн ангийг тус тус төгссөн.

Хуульч, эрх зүйч мэргэжилтэй. Хууль зүйн магистр.

Монгол улсын шүүхийн шүүгчийн дэд түшээ зэрэгтэй.

1971-1974 онд Төв аймгийн шүүхэд нарийн бичгийн дарга,

1974-1978 онд Төв аймгийн хууль зүйн зөвөлгөө өгөх газарт Өмгөөлөгч, хуулийн зөвлөгч,

1978-1979 онд Төв аймгийн Ардын хэсгийн шүүхэд шүүгч,

1984-1991 онд Төв аймгийн Ардын хэсгийн шүүхэд шүүгч,

1991-1993 онд Төв аймгийн шүүхэд аймгийн шүүхийн гишүүн,

1993-2013 онд Төв аймгийн шүүхэд шүүгчээр,

2014 оны 2 сарын 4-ний өдрөөс Сум дундын 23 дугаар шүүхийн орон тооны эвлэрүүлэн зуучлагчаар тус тус ажиллаж байна.

Contacts and information

Хас банк: 5001196835

Social networks

Most popular categories

© 2015 Төв аймгийн ШҮҮХ IT Одонтунгалаг зохиов.