• 88139921
  • towaltanbulag@gmail.com
Ерөнхий боловсролын сургууль. Сургуулиийн өмнөх боловсрол
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2023-2024 оны хичээлийн жилд өдрөөр 21 бүлэг 494 суралцагч, албан бус боловсролд 13 суралцагч, 51 багш, ажилтантай, сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. ...

2023-09-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..