• 88139921
  • towaltanbulag@gmail.com
Тогтоол, захирамж
Мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хориглох тухай

...

2022-11-23 15:31:42

Дэлгэрэнгүй..
Ажлын хэсэг байгуулах тухай

...

2022-11-23 15:30:07

Дэлгэрэнгүй..
Сумын нутаг дэвсгэрт бусад аймаг, сумын отор нүүдэл малын шилжилт хөдөлгөөнийг хориглох тухай

...

2022-11-23 15:29:18

Дэлгэрэнгүй..
Мал амьтаны шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлах тухай

Мал амьтаны шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлах тухай...

2021-10-19 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Отор нүүдэлчдийн замын трансыг батлах тухай

Отор нүүдэлчдийн замын трансыг батлах тухай...

2021-09-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..