• 80145801
 • towaltanbulag@gmail.com

МЯНГАТ МАЛЧИД

2021 оны мал тооллогоор эрдэнэт мал сүргээ өсгөн үржүүлж, мал аж ахуйн салбарт олон жил идэвхи зүтгэл, үр бүтээл дүүрэн ажиллаж, малын чанар, ашиг шимийг нэмэгдүүлэн, сумын үндсэн үйлдвэрлэл болон нийгэм, эдийн засгийн өсөлтөд өндөр хувь нэмэр оруулж, 8 малчин өрх “Мянгат малчин”-ы болзол ханга...

Цаг үеийн мэдээлэл

Онцлох видео

 • Газар нутаг

  0 га

 • Хүн ам

  0

 • Айл өрхүүд

  0

 • Аж ахуй нэгж

  0

 • Мал сүрэг

  0