Шүүхийн тамгын газар захиргааны удирдлагын дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 6-12 дугаар зүйлд заасан чиг үүргийг тухайн шүүх дээр хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах; шүүхийг өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах нөхцөлөөр хангах; шүүхийн хөдөлмөр зохион байгуулалт, дотоод журмын биелэлтэд хяналт тавих; шүүхэд хэрэг, нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч, бүртгэх; шүүхийн бичиг хэрэг, захидал харилцаа, шуудан, архивын үйл ажиллагааг зохион байгуулах; шүүхийн эд хөрөнгийн бүртгэл, тооллого, эзэмшил, ашиглалт, хамгаалалтыг зохион байгуулж, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах арга хэмжээ авах; .хэргийн эд мөрийн баримтыг хадгалах, зөөвөрлөх.

Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхback to homepage

Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд Ерөнхий шүүгч Ц.Отгонжаргал, шүүгч Ж.Мөнхтуяа, С.Оролмаа, Ю.Энхмаа, Ш.Гандансүрэн нар, шүүгчийн туслахаар Ц.Эрдэнэчимэг, Б.Байгалмаа, Х.Цэндсүрэн, М.Оюунсүрэн, М.Дөлгөөн нар ажиллаж байна. 

Contacts and information

Хас банк: 5001196835

Social networks

Most popular categories

© 2015 Төв аймгийн ШҮҮХ IT Одонтунгалаг зохиов.